ASF header

ยินดีต้อนรับสู่ เอเชีย ฟร้อนเทียร์ แคปปิตอล

เอเชีย ฟร้อนเทียร์ แคปปิตอล เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ของทวีปเอเชีย โดยบริหารกองทุน AFC Asia Frontier Fund และ AFC Vietnam Fund.

เอเชีย ฟร้อนเทียร์ แคปปิตอล ลงทุนในตราสารทุนในตลาดเกิดใหม่ของเอเชียที่ได้รับประโยชน์จากการบริโภค เนื่องมาจากโครงสร้างประชากร รายได้ที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของ GDP กองทุนลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนและมีธุกิจอยู่ใน บังคลาเทศ ภูฑาน กัมพูชา อิรัค ลาส มัลดีฟ มองโกเลีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ปาปัวนิกินี ศรีลังกา และ เวียดนาม โดยทางกองทุนได้กำหนดทิศทางเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในประเทศเหล่านั้นเพื่อผลตอบแทนที่สูงและการกระจายความเสี่ยงที่ดี กองทุนบริหารงานโดย Thomas Hugger ผู้ก่อตั้ง และ CEO ด้วยประสบการณ์การลงทุนในตลาดเกิดใหม่ในเอเชียและแอฟฟริกามากกว่า 20 ปี

AFC Vietnam Fund ได้เริ่มตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2013 และบริหารภายใต้การนำของ Thomas Hugger และ Andreas Vogelsanger ซึ่งมีประสบการณ์ในการลงทุนในตลาดเกิดใหม่รวมกันมากกว่า 50 ปี กองทุนนี้ลงทุนเฉพาะในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเน้นหุ้นคุณค่าขนาดเล็ก-กลางที่มีการเติบโตสูง Andreas Karall ซึ่งเป็น Chief Investment Officer ของกองทุน สามารถค้นหามากว่า 100 บริษัทที่มีการซื้อขายที่ระดับ 6-7 เท่าของอัตราส่วน P/E และมีราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี บริษัทเหล่านี้บางบริษัทที่จ่ายปันผลถึง 9% และบางบริษัทมีเงินสดสุทธิมากเกือบเท่ามูลค่าทางตลาด (Market Cap)

เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อผู้บริหารกองทุน กรุณาอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

เอ เอฟ ซี เอเชีย ฟร้อนเทียร์ ฟันด์

ผลงานการลงทุน - Class A USD

AAFF-Perf-Chart

เอเชีย ฟร้อนเทียร์ แคปปิตอล เป็นบริษัทจัดการกองทุนจดทะเบียนที่ เคย์แมน ไอส์แลนด์ โดยมีกองทุนเปิดเปิดให้สำหรับนักลงทุน กองทุน AFC Asia Frontier Fund เปิดไว้สำหรับนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกา และ กองทุน AFC Asia Frontier Fund (non-US) เปิดไว้สำหรับนักลงทุนที่ไม่ได้มาจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

กองทุนเปิดขายทุกๆเดือนโดยปิดการขาย 5 วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน หน่วยลงทุนมี 2 class และสามารถลงทุนได้ในสกุลเงิน USD, CHF และ EUR

ขอแบบฟอร์มการซื้อหน่วยลงทุนหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 Class AClass B
ค่าบริหาร 1.8% ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 1.5% ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ค่าตอบแทนตามผลงาน 10% ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้น ที่มากกว่า 3 month USD LIBOR +2% และ high watermark 8% ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้น ที่มากกว่า 3 month USD LIBOR +2% และ high watermark
ซื้อหน่วยลงทุน 5 วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน 5 วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน
ขายคืนหน่วยลงทุน ทุกเดือน ที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยแจ้งล่วงหนา 90 วัน ทุกเดือน ที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยแจ้งล่วงหนา 180 วัน
สกุลเงินของกองทุน USD, EUR, CHF USD, EUR, CHF
เงินลงทุนขั้นต่ำ USD 25,000 สำหรับหน่วยลงทุน USD USD 25,000 สำหรับหน่วยลงทุน USD
EUR 25,000 สำหรับหน่วยลงทุน EUR EUR 25,000 สำหรับหน่วยลงทุน EUR
CHF 25,000 สำหรับหน่วยลงทุน CHF CHF 25,000 สำหรับหน่วยลงทุน CHF
วันคำนวณหน่วยลงทุน วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน

เอ เอฟ ซี เวียดนาม ฟันด์

ผลตอบแทนสินทรัพย์สุทธิ คำนวณเป็น USD

AVF-Perf-Chart

เอเชีย ฟร้อนเทียร์ แคปปิตอล เวียดนาม เป็นบริษัทจัดการกองทุนจดทะเบียนที่ เคย์แมน ไอส์แลนด์ โดยบริหารกองทุนเปิด AFC Vietnam กองทุนมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับนักลงทุน โดยการลงทุนเน้นคุณค่าในบิษัทขนาเล็ก-กลาง ที่มีการเติบโตสูง

AFC Vietnam Fundบริหารภายใต้การนำของ Thomas Hugger, Andreas Karall และ Andreas Vogelsanger ซึ่งมีประสบการณ์ในการลงทุนในตลาดเกิดใหม่รวมกันมากกว่า 75 ปี รวมถึงประสบการณ์งานในตำแหน่งผู้บริหารในกัมพูชา ฮ่องกง สิงค์โปร์ ศรีลังกา และไทย

ขอแบบฟอร์มการซื้อหน่วยลงทุนหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 Class C
ค่าบริหาร 1.8% ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ค่าตอบแทนตามผลงาน 12.5% ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้น ที่มากกว่า high watermark
ซื้อหน่วยลงทุน 5 วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน
ขายคืนหน่วยลงทุน ทุกเดือน ที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยแจ้งล่วงหนา 60 วัน
สกุลเงินของกองทุน ดอลล่าร์สหรัฐ
เงินลงทุนขั้นต่ำ USD 10,000
วันคำนวณหน่วยลงทุน วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน

ติดต่อ AFC

ที่อยู่จดทะเบียน:
Asia Frontier Capital Ltd.
c/o Ogier Fiduciary Services (Cayman) Ltd.
89 Nexus Way
Camana Bay
Grand Cayman KY1-9007
Cayman Islands

สำนักงานใหญ่:
Asia Frontier Investments Ltd.
1208, 12th Floor, Loon Kee Building
267-275 Des Voeux Road Central
Hong Kong
โทรศัพท์: +852 3904 1015
แฟกซ์: +852 3904 1017
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

mrt-logo
สถานี Sheung Wan, ทางออก B (Island Line)

Asia Frontier Investments ได้รับอนุญาตโดย Hong Kong Securities and Futures Commission "SFC" for Type 4 (Advising on Securities) และfor Type 9 (Asset Management)