ASF header

Mirë se vini në Asia Frontier Capital

Asia Frontier Capital Ltd. është një kompani inovative e menaxhimit të aseteve e specializuar për investime në ekonomitë nën rritje të shpejtë në Azi nëpërmjet menaxhimin e Fondit AFC Asia Frontier dhe të Fondit AFC Vietnam.

Fondi AFC Asia Frontier investon në aksione publike në vendet kufitare të Azisë të cilat tregojnë një rritje të konsumit për shkak të tendencave të favorshme demografike, të rritjes së të ardhurave dhe rritjen e PBB. Fondi investon në aksione të listuara të kompanive të cilat kanë selinë e tyre në Bangladesh, Butan, Kamboxhia, Irak, Laosi, Maldivet, Mongoli, Myanmar (Burma), Nepali, Pakistani, Papua Guinea e Re, Sri Lanka dhe Vietnami. Fondi është krijuar për të përfituar nga ndryshimet e vazhdueshme ekonomike në këto vende dhe ofron perfitime të larta të shoqëruara me mundësi të rëndësishme për diversifikimin. Ky fond është i drejtuar nga themeluesi i saj dhe CEO i Asia Frontier Capital, Thomas Hugger, i cili ka investuar në tregjet e reja në të gjithë Azinë dhe Afrikën për më shumë se 20 vjet.

Fondi AFC Vietnam u krijua më 11 dhjetor i 2013 dhe drejtohet nën udhëheqjen ekzekutive e Thomas Hugger dhe Andreas Vogelsanger të cilët kanë më shumë se 50 vjet përvojë të kombinuar në menaxhimin e investimeve në tregjet e reja, si në Azi në dhe në mbarë botën. Fondi investon vetëm në aksione Vietnamese me qëllimë për të kapur vlerën e korporatave në zhvillim; veçanërisht kompanitë e vogla dhe të mesme. Drejtori i Përgjithshëm i Fondit të Investimeve, Andreas Karall, ka identifikuar më shumë se 100 aksione Vietnamese të cilat kanë një raport çmim / fitimi afërsisht 6x dhe 7x dhe janë një object negocimi rreth vlerës kontabël. Shumë nga këto kompani kanë rendiment mbi 9% dhe disa nga këto kompani kanë nje fluksit monetar aq të lart sa vlera e tyre tregëtare.

Për më shumë informacione mbi fondin, strategjin e investimeve dhe skuadrën e manaxhimit ju lutem të na kontaktoni në This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Fondi AFC Asia Frontier

Rendimenti neto I fondit- Kategoria A USD

AAFF-Perf-Chart

Asia Frontier Capital Limited i Ishujve Kajman është një kompani administrimi të fondeve të përbashkëta, fondet janë të hapura dhe të mbyllyra dhe janë të gatëshme për investim. Fondet e kanë bazën tek Ishujt Kajman, fondi "AFC Asia Frontier" është I hapur vëtëm për investitor Amerikan kurse "AFC Asia Frontier (jo-SHBA)" është e hapur për të gjith me përjashtim investitorët Amerikan.

Abonimi për fondet është në dispozicion në baza mujore dhe mbyllen 5 ditë pune para ditës së fundit të secilit muaj kalendarik. Ka 2 kategori aksionesh dhe valutat bazë të fondit janë USD, CHF dhe euro.

Për të kërkuar dokumentat e abonimit, ose për të gjetur më shumë informacione në lidhje me investimin në fondet tona, ju lutem kontaktoni This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 Kategoria AKategoria B
Tarifa e Menaxhimit Norma e interesit 1.8% në vit të vlerës neto të fondit Norma e interesit 1.5% në vit të vlerës neto të fondit
Tarifa e Perfornancës 10% e vlerësimit neto në vlerë kapitale për më shumë se tre muaj USD Libor +2% dhe sigurim I investimit maksimal 8% e vlerësimit neto në vlerë kapitale për më shumë se tre muaj USD Libor +2% dhe sigurim I investimit maksimal
Abonimi 5 ditë pune para ditës së fundit të secilit muaj kalendarik 5 ditë pune para ditës së fundit të secilit muaj kalendarik
Shpengim Vlera mujore neto e kapitalit-90 ditë lajmërimë Vlera mujore neto e kapitalit-180 ditë lajmërimë
Monedhat Base të Fondit USD, EUR, CHF USD, EUR, CHF
Investimet fillestare minimale: USD 25,000 for USD aksione USD 25,000 for USD aksione
EUR 25,000 for EUR aksione EUR 25,000 for EUR aksione
CHF 25,000 for CHF aksione CHF 25,000 for CHF aksione
Dita Vlerësimi Ditën e fundit të secilit muaj kalendarik Ditën e fundit të secilit muaj kalendarik

Fondi AFC Vietnam

Rimbursimet neto USD së vlerës të kapitalit aktual

AVF-Perf-Chart

Asia Frontier Capital (Vietnam) Limited përbën administratorin e investimeve të fondit "AFC Vietnam "I cili ndodhet në Ishujt Kajman. Fondi ka për qëllim të arrijë rritje të kapitalit afatgjatë për investitorët duke kapur vlerën e kompanive në rritje; sidomos të kompanive të vogla dhe të mesme.

Fondi Vietnam AFC menaxhohet në bazë të ekipit ekzekutiv udhëheqjes së Thomas Hugger, Andreas Karall dhe Andreas Vogelsanger. Ky ekip ka më shumë se 75 vjet përvojë në investime, si dhe përvojë të madhe pune në pozita të larta në Kamboxhia, Hong Kong, Singapor, Sri Lanka, dhe Tajlandë.

Për të kërkuar dokumentat e abonimit, ose për të gjetur më shumë informacione në lidhje me investimin në fondet tona, ju lutem kontaktoni This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 Kategoria C
Tarifa e Menaxhimit Norma e interesit 1.8% në vit të vlerës neto të fondit
Tarifa e Perfornancës 12,5% e vlerësimit neto në vlerë kapitale për më shumë se tre muaj USD Libor +2% dhe sigurim I investimit maksimal
Abonimi 5 ditë pune para ditës së fundit të secilit muaj kalendarik
Shpengim Vlera mujore neto e kapitalit-60 ditë lajmërimë
Monedhat Base të Fondit USD
Initial Minimum Investment: USD 10,000
Dita Vlerësimi Ditën e fundit të secilit muaj kalendarik

Kontaktoni AFC

Selia:
Asia Frontier Capital Ltd.
c/o Ogier Fiduciary Services (Cayman) Ltd.
89 Nexus Way
Camana Bay
Grand Cayman KY1-9007
Cayman Islands

Shtabi:
Asia Frontier Investments Ltd.
1208, 12th Floor, Loon Kee Building
267-275 Des Voeux Road Central
Hong Kong
Tel: +852 3904 1015
Fax: +852 3904 1017
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

mrt-logo
Stacioni Sheung Wan, Dalja B (nga ana e ishullit)

Asia Frontier Investments Ltd. është e licencuar nga Hong Kong Securities and Futures "SFC" për Tipin 4 (Këshillimi mbi letra me vlerë) dhe për Tipin 9 (Menaxhimi i Aseteve)